Struktura powieści

Przedstawiony poniżej schemat struktury powieści został opisany przez Tomasza Węckiego w jego książce „Jak napisać powieść?”. Ja tylko wyciągnąłem najważniejsze informacje na ten…

Czytaj dalej